Dnia 20 czerwca dzieci z grupy Biedroneczki i Pszczółki wybrały się „ciuchcią” 🚂 na wycieczkę krajoznawczą. Trasa wycieczki: Świerzowa Polska – Zręcin – Bóbrka – Chorkówka – Żeglce – Zręcin – Świerzowa Polska.

Podczas wycieczki dzieci podziwiały piękno otaczającej przyrody, poznawały nazwy miejscowości oraz ważne miejsca w naszej gminie: Kompleks Boisk Sportowych, obelisk upamiętniający Ignacego Łukasiewicza, Urząd Gminy w Chorkówce, posterunek policji, szkoły i kościoły w odwiedzanych miejscowościach.

Dzieci miały też okazję aktywnie spędzić czas na placu zabaw w Chorkówce.