W dniach 15-17 listopada 2022 r. w naszej szkole odbył się Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Nową Erą, który ma na celu zbadać stopień opanowania przez uczniów szkoły podstawowej wiadomości i umiejętności wynikających ‎z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych na koniec II etapu edukacyjnego.
Uczniowie klasy VIII w ciągu trzech kolejnych dni rozwiązywali testy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego. Próbny egzamin odbył się zgodnie z obowiązującą formułą oraz aktualnymi zaleceniami CKE. Wyniki uzyskane przez uczniów posłużą do rozpoznania szczególnych możliwości i predyspozycji w zakresie wyznaczonych obszarów, a także do określenia stopnia przygotowania do egzaminu zewnętrznego i sprawdzenia się w sytuacji egzaminacyjnej.