W dniu 7 listopada 2022 roku został rozstrzygnięty STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY na etapie szkolnym.
Do kolejnego etapu zakwalifikowały się prace następujących uczniów:

I grupa wiekowa – przedszkole

Helena Firlej
Adam Firlej
Kinga Mermon
Julia Michalska

II grupa wiekowa- klasy I-IV

Lena Janiszewska
Maja Pigoń
Oliwia Pigoń
Szymon Szklarski

III  grupa wiekowa- klasy V-VIII

Igor Dominik

Wszyscy uczniowie, którzy przygotowali prace na konkurs otrzymali drobne upominki.