24 października uczniowie klasy III wzięli udział w akcji „Dzieciaki Sadzeniaki” zorganizowanej przez  Leroy Merlin w Krośnie. Ich celem było rozbudzanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań przyrodą, zwiększanie świadomości ekologicznej, pobudzanie wyobraźni, a także rozwijanie umiejętności związanych z pielęgnacją roślin.

Uczniowie mieli okazję zwiedzić cały sklep, zaproszeni zostali również do pokoi socjalnych pracowników, sali konferencyjnej, biura dyrekcji, pomieszczenia, gdzie drukuje się plakaty, broszury i ogłoszenia. Następnie został przygotowany dla nich poczęstunek. Głównym puntem spotkania były warsztaty edukacyjne. Wszyscy uczniowie sadzili wrzosy, które następnie wzięli ze sobą. Otrzymali również inne drobne upominki, a także baloniki oraz dyplomy.  Dzieci były bardzo zadowolone z wycieczki, była ona dla nich całkowicie bezpłatna.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji sklepu Leroy Merlin w Krośnie oraz panu Łukaszowi Wilkowi za zaproszenie i zorganizowanie wyjazdu i przygotowanie zajęć edukacyjnych.