Szanowni Rodzice!

Po posiedzeniu Komisji Kultury Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Chorkówka, informuję o działaniach podjętych przez gminę w zakresie żywienia uczniów w szkołach /obowiązek wynikający z art. 106a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)/.

Jednym z tematów podlegających wyjaśnieniu, na ww. Komisji była kwestia wpłat rodziców za wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku oraz za usługi świadczone w gminnych przedszkolach i żłobku.

Informuję Państwa o możliwych formach i sposobach dokonywania wyżej wymienionych wpłat:

– przelewem na rachunek bankowy Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej: 94 8636 1031 2003 1502 5845 0001,

– w Banku Spółdzielczym w Rymanowie, Oddział w Chorkówce oraz w Punkcie kasowym w Zręcinie na rachunek bankowy wskazany wyżej przez dyrektora placówki,

– w placówce usług pocztowych na rachunek bankowy wskazany wyżej przez dyrektora placówki,

– gotówką w kasie Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce, 38-458 Chorkówka 143, pokój nr 5

– brak możliwości wpłaty w sekretariacie szkoły.

Z poważaniem
Małgorzata Frączek