Z przyjemnością informujemy, iż nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjno-społecznym „Każdy inny – wszyscy równi”. Projekt ma na celu uwrażliwienie na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii i tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń na temat osób z niepełnosprawnościami. Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego udziału w akcjach!

Koordynatorami projektu są Magdalena Belczyk i Joanna Koryl.

1