W dniach 12-16 września 2022r. w naszej szkole została przeprowadzona akcja Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem akcji było przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Uczniowie na lekcjach z wychowawcami mieli okazję zapoznać się z różnymi materiami, aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie przyswoić zasady wczesnej profilaktyki chorób zakaźnych i właściwych zachowań zdrowotnych. Zdrowie jest dla człowieka wartością nadrzędną, daje poczucie bezpieczeństwa i szczęścia w życiu. Udział w akcji to dla naszych uczniów początek prowadzonych w ciągu roku szkolnego aktywnych działań upowszechniających zdrowy styl życia, w tym dbanie o przestrzeganie zasad higieny indywidualnej oraz bezpieczeństwa sanitarnego w grupie.