Informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego piątek 17.06.2022 r. oraz wtorek 21.06.2022 r. są w naszej szkole dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Świetlica w tych dniach będzie otwarta w godzinach 7:30-15:30, natomiast stołówka szkolna będzie nieczynna.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz.1603)