3 czerwca odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego zatytułowanego „Wiosno – ach to ty!” W konkursie udział wzięło 6 uczniów naszej szkoły, którzy zaprezentowali ciekawe i różnorodne prace w kategorii krajobrazu, fotografii makro oraz fotografii przyrodniczej. Cieszy fakt, że w konkursie udział wzięli nawet uczniowie klas I-III.
Jury w składzie pani Dyrektor Małgorzata Frączek, opiekunki Szkolnego Koła LOP: pani Renata Janocha oraz pani Beata Prętnik oraz pan Artur Jasłowski opiekun Szkolnego Kółka Fotograficznego. Jury wzięło pod uwagę następujące kryteria: walory artystyczne, estetyczne merytoryczne prac, pomysłowość i zmysł obserwacji oraz spełnienie wymogów formalnych.
Po upewnieniu się, że wszystkie prace mogą wziąć udział w konkursie Jury wyłoniło zwycięzców oraz wyróżniło kilka prac, a wyniki prezentują się następująco:

I miejsce – Amelia Hejnar z klasy III,
II miejsce – Kinga Foremny z klasy V,
III miejsce – Julia Ciereszyńska z klasy V.

Dodatkowo Jury przyznało również wyróżnienia:

Julii Jureczko i Mai Delimacie z klasy V oraz Mikołajowi Leśniakowi z klasy I.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz słodkości, które wręczyła pani Dyrektor, a następnie stanęli do pamiątkowego zdjęcia.
Gratulujemy zwycięzcom oraz wyróżnionym ‘fotograficznego oka’, cieszymy się z zainteresowania i zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłych konkursach.

Zapraszamy do obejrzenia konkursowych prac uczniów!