Święty Mikołaj nocą wędruje,
W okna zagląda i nasłuchuje.
Gwiazdka w okna świeci
Gdzie są grzeczne dzieci?

Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie.
Bo któż nie lubi otrzymywać prezentów?
Z inicjatywy Rady Rodziców 6 grudnia 2021r. przy zimowej aurze zostało zorganizowane spotkanie ze Św. Mikołajem. O prezenty dla najmłodszych zatroszczyły się poszczególne Rady Oddziałowe, natomiast w starszych klasach mikołajami byli uczniowie.
Śmiechu i radości było wiele. Na twarzach widać było wielkie wzruszenie i zadowolenie z prezentów. Św. Mikołaj wręczył bardzo dużo paczek i obiecał, że wróci do nich w przyszłym roku.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania, należą się serdeczne podziękowania, a szczególnie Św. Mikołajowi, który nie zapomniał o żadnym dziecku.

Dziękujemy.