Praca i nauka zdalna w czasie pandemii spowodowały, że większość interakcji zachodzących między ludźmi w świecie rzeczywistym zostało przerzuconych do przestrzeni wirtualnej. W tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii zaobserwowano wzrost liczby niepokojących sytuacji w obszarze cyberprzemocy szczególnie w zakresie:
– agresji werbalnej (wyzywanie na czatach internetowych, zamieszczanie komentarzy na forum internetowym w celu ośmieszenia, sprawienia przykrości lub wystraszenia innej osoby),
– rozpowszechniania materiałów medialnych upokarzających, kompromitujących oraz ośmieszających ofiarę, wykluczanie z grona „znajomych” w Internecie,
– celowego ignorowania czyjejś aktywności w sieci lub zamieszczania przykrych komentarzy na profilach innych osób,
– włamania na konta i umieszczanie na nich obraźliwych postów.
To tylko część problemów, które pojawiły się w sieci. O tych, a także innych zjawiskach, niepokojących dziś dzieci, młodzież czy dorosłych mieliśmy okazję posłuchać w czasie wizyty pracownika krośnieńskiej komendy, policjanta z Wydziału Prewencji, asp. Tomasza Czelnego oraz towarzyszących mu policjantów z posterunku w Chorkówce: asp. Grzegorza Białogłowicza oraz st. sierż. Mateusza Szkudlarka. Ta „lekcja prawa” została zorganizowana z inicjatywy P. Dyrektor oraz Samorządu Uczniowskiego.
Wiele cennych informacji i wskazówek otrzymali uczniowie naszej szkoły od P. Policjanta. Spotkanie podzielone zostało na dwie części: dla uczniów klas III -VI oraz klas VII-VIII.
W trakcie wystąpienia asp. Tomasza Czelnego, uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. „Nieznajomość prawa szkodzi” – te słowa powinny zapaść głęboko w pamięć słuchaczom dzisiejszej prelekcji. Nie można zasłaniać się nieznajomością prawa, gdy wyrządzamy komuś krzywdę w świecie wirtualnym. „Tam nic nie zginie” jak stwierdził P. Policjant. We współczesnym świecie Policja dysponuje takimi środkami i technikami, że nietrudno o odnalezienie sprawcy czynu karalnego. Jednak treści opublikowane w sieci często zaczynają żyć własnym życiem. Trudno jest zapanować nad tym, jaka będzie skala dostępności krzywdzących materiałów, a jeszcze trudniej – trwale się ich pozbyć. Poza tym, poczucie anonimowości dodaje sprawcom odwagi. Na wiele słów i aktów przemocy, których dopuszczają się online prawdopodobnie nie zdecydowaliby się w innej sytuacji, np. w szkole. Ofiara zaś może nawet nie wiedzieć przez kogo jest nękana. Poza tym, w przypadku cyberprzemocy akty agresji nie kończą się wraz z wyjściem np. ze szkoły. Ofiara jest stale narażona na atak – niezależnie od pory i miejsca, w którym przebywa.
Prowadzący pogadankę uświadomił także uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane, a Policja to nie tylko organ ścigania, ale instytucja służąca pomocą ofiarom różnych przestępstw. Policjant zaapelował o czujność do pedagogów oraz uczniów w zakresie reagowania na wszystkie niepokojące sygnały.
Z pewnością, dzisiejsza pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a na przyszłość przeciwdziałać demoralizacji i przestępczości wśród uczniów naszej szkoły.

Agnieszka Sząbara