Wrzesień za pasem a my już zastanawiamy się, jak najlepiej przygotować się do egzaminów ósmoklasisty. Czy warto robić przykładowe zadania, arkusze i próbne testy? Jak pracować, żeby wykorzystać maksymalny czas, który tak szybko mija. W związku z tym nasi uczniowie klas ósmych od 27 do 29 września zmagali się z próbnymi arkuszami egzaminacyjnymi. Nie było łatwo! Po oswojeniu się z przykładowymi zadaniami już wiemy, co musimy powtórzyć, aby po egzaminie nie przeżyć rozczarowania!