„Dziś dzień niezwykły, każdy to powie,
Lecz po kolei panie, panowie,
Najpierw powitać w słowach gorących
Pragnę rodziców tutaj siedzących,
Naszą dyrekcję, Nauczycieli…”
…od tych słów 13.10.2020 rozpoczęła się jedna z najważniejszych uroczystości w życiu szkoły – pasowanie na ucznia.
W części artystycznej  najmłodsi uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Popisywali się zdolnościami artystycznymi nie tylko przed nauczycielami i starszymi kolegami, ale i rodzicami, którzy mogli być świadkami włączenia swoich pociech w grono społeczności szkolnej.
Po poważnych i ważnych słowach „Ślubuję” zgodnie wypowiedzianych przez uczniów klasy I Pani Dyrektor każdego z nich pasowała.  Potem były upominki ufundowane przez Radę Rodziców i Pani Wychowawczyni wręczyła pamiątkowe dyplomy, a Pan Wicedyrektor owoce.
Ostatnią część uroczystości stanowiło wystąpienie Pani Dyrektor i Pana Dyrektora, którzy złożyli Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim Pracownikom serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.