Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Wreszcie, bo za nami 10 miesięcy nauki, w tym 3 trudne miesiące nauki zdalnej. Wymagała ona od nas wszystkich – uczniów, rodziców i nauczycieli ogromnego wysiłku, szybkiego zdobywania nowych i poszerzania już zdobytych umiejętności. Nie było łatwo. Dlatego tak dużą satysfakcję powinniśmy czerpać z tego, iż wszystkim wyzwaniom podołaliśmy.

Ze względu na panujący w kraju stan epidemii, zakończenie roku szkolnego wyglądało inaczej niż dotychczas. W piątek 26.06.2020r., zachowując   środki ostrożności, uczniowie klas I-VIII, odebrali od wychowawców świadectwa oraz nagrody za uzyskanie wysokich wyników w nauce i zachowaniu. Ciężka praca, systematyczność i wytrwałość zostały docenione. Wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody za: wysokie wyniki w nauce, pracę  w Samorządzie Uczniowskim, zaangażowanie w działalność Szkolnego Koła Caritas, PCK, wzorowe zachowanie, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych czy konkursach przedmiotowych.

Uczniowie klasy VIII po raz ostatni spotkali się na sali gimnastycznej szkoły, gdzie czekali na nich pani i pan dyrektor, wychowawczyni, nauczyciele oraz zaproszeni goście i rodzice. Padło wiele ciepłych słów, nie zabrakło wyrazów wdzięczności oraz wzruszeń. Pan Wójt Grzegorz Węgrzynowski oraz Pani dyrektor CUO Gabriela Nizianty wręczyli najlepszym absolwentom nagrody rzeczowe i pogratulowali im sukcesów w nauce! Pani dyrektor szkoły zwróciła się do absolwentów i pogratulowała ukończenia szkoły podstawowej. Rodzicom uczniów wyróżnionych wręczono listy gratulacyjne. Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody. To był wyjątkowy moment, pełen emocji.

Pożegnania nigdy nie są łatwe, ale niosą ze sobą nadzieję i nowe możliwości. Po raz ostatni w tym roku szkolnym zabrzmiał dzwonek. Po   raz ostatni   wybrzmiały wzruszające słowa jednej z naszych koleżanek, P. Marioli Jabłeckiej, która żegnała jako wychowawca klasę ósmą. Pani Mariola, nauczycielka matematyki, pożegnała   także mury szkolne, odchodząc po wielu latach trudnej, wymagającej wielkiego poświęcenia pracy na upragnioną emeryturę.

Pani dyrektor na koniec podziękowała nauczycielom naszej szkoły za wielkie zaangażowanie i ogrom pracy, którą musieli włożyć w przygotowanie uczniów do zdalnego nauczania, opracowywanie i wyszukiwanie materiałów mających ułatwić naszym pociechom naukę. 

Dziękuję za wyrozumiałość, empatię i cierpliwość okazywaną naszym wychowankom. Dziękuję również za to, że byli codziennie do dyspozycji uczniów i ich rodziców, nieraz i w późnych godzinach nocnych. Z powyższych względów należy się wszystkim solidny odpoczynek, w szczególności od ekranu komputera.

Wszystkim Uczniom życzymy zdrowych i słonecznych wakacji, a naszym Absolwentom dalszych sukcesów! 

Niestety, odpoczywając nie możemy zapominać o zachowywaniu środków bezpieczeństwa związanych z koronawirusem. W związku z tym, życzymy wszystkim, by pandemia minęła bezpowrotnie, a we wrześniu wszyscy powrócili do tradycyjnych zajęć w szkole.