22-26.06.2020r. DO SZKOŁY!

Drogie Dzieci! W tym tygodniu porozmawiacie o lecie i wakacjach. Zastanowicie się, po czym można poznać lato i jak bezpiecznie spędzić wakacje, czyli jak powinniśmy zachowywać się, gdy jesteśmy nad morzem, jeziorem, rzeką, stawem, w górach lub w dużym mieście. Stworzycie Kodeks bezpiecznych wakacji. Porozmawiacie o tym, gdzie planujecie wyjechać na wakacje i co Wam się z nimi kojarzy. W tym tygodniu pożegnacie się z klasą 0.

Tematy dni: Co zabierzemy na wakacje; Bezpieczeństwo. Do widzenia, przedszkole!

Proponowane ćwiczenia w ciągu tygodnia:

– „Tato, czy już lato?” – słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej – rozmowa na temat cech charakterystycznych dla lata.

– Praca w Cz 80–81 – rozwiązywanie krzyżówek.

– „Lato jest…” – zabawa słownikowa połączona z ćwiczeniem w czytaniu.

– Praca w PiL 77 – odczytywanie zdań, przeliczanie figur – rozwijanie percepcji wzrokowej.

– „Na wakacje ruszać czas”– słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej – rozmowa na temat wakacyjnych planów dzieci.

– „Co kojarzy się z wakacjami?” – rozwiązywanie zagadek.

– PiL 78 – „Co zabieramy na wakacje?” – podpisywanie przedmiotów po śladzie.

– Praca z wierszami „Bezpieczne opalanie” Barbary Szelągowskiej i „Wakacyjne rady” Wiery Badalskiej– rozmowa dotycząca prawidłowego zachowania się podczas zabaw w trakcie wakacji.

– „Bezpieczne wakacje” – rozmowa z dziećmi; rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia oraz argumentowania.

– „Kodeks bezpiecznych wakacji” – zabawa plastyczna nawiązująca do wcześniejszej zabawy.

– „Zapamiętaj ten wzór” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej.

– „Szlaczek ze sznurka” – zabawa manipulacyjna.

– Praca w PiL 79 – rozwiązywanie działań matematycznych; kolorowanie według kodu.

– „Żegnaj przedszkole! Witaj szkoło!” – słuchanie opowiadania Olgi Masiuk – rozmowa na temat emocji, jakie mają dzieci w związku z przejściem do szkoły.

– „Laurka na pożegnanie” – praca plastyczna.

– Praca w Cz 82–83 – „Wszystko o Polsce – gdzie jedziemy na wakacje?”

– Praca w PiL 80 – kolorowanie obrazka – „Dokąd pójdzie Supełek po wakacjach?”.

– „Najbardziej” – praca plastyczna – rozwijanie umiejętności wyrażania własnych odczuć i przeżyć w pracy plastycznej.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Dorota Szydło