OGOSZENIE_YCZENIA_WAKACYJNE

 

Temat tygodnia: Do szkoły

Zadania do wykonania w książkach: 

Praca w Cz 80–81 – rozwiązywanie krzyżówek.

Praca w PiL 77 – odczytywanie zdań, przeliczanie figur – rozwijanie percepcji wzrokowej.

„Co kojarzy się z wakacjami?” – rozwiązywanie zagadek. PiL 78 – „Co zabieramy na wakacje?” – podpisywanie przedmiotów po śladzie.

Praca w PiL 79 – rozwiązywanie działań matematycznych; kolorowanie według kodu.

Praca w Cz 82–83 – „Wszystko o Polsce – gdzie jedziemy na wakacje?”.

Praca w PiL 80 – kolorowanie obrazka – „Dokąd pójdzie Supełek po wakacjach?”.