W środę 24 czerwca 2020 r. w szkole będą odbierane kluczyki do szafek w szatniach według ustalonego harmonogramu:

– klasa I – 8:00
– klasa II – 8:30
– klasa III – 9:00
– klasa IV – 9:30
– klasa Va – 10:00
– klasa Vb – 10:30
– klasa VIa – 11:00
– klasa VIb – 11:30
– klasa VII – 12:00
– klasa „0” – 12:30

Uczniowie klas starszych mogą dostarczyć kluczyki osobiście, natomiast w przypadku uczniów klas młodszych prosimy o pomoc rodziców. Przed oddaniem kluczyka należy opróżnić zawartość szafki! Podczas wizyty w szkole należy przestrzegać procedur bezpieczeństwa obowiązujących podczas pandemii Covid-19 – przed wejściem do szkoły zdezynfekować dłonie i ubrać maseczkę ochronną!