15-19.06.2020r. KOLORY LATA

Drogie dzieci! W tym tygodniu będziecie tworzyć własne prace plastyczne i eksperymentować z kolorami, tworząc nowe kolory z kolorów podstawowych. Będziecie rozmawiać na temat tęczy i jej kolorów. Zastanowicie się, o jakiej porze roku możemy ją najczęściej zaobserwować na niebie i z czym kojarzą nam się kolory występujące w tęczy. Udoskonalicie umiejętność przeliczania w zakresie 10. Podczas zabaw matematycznych będziecie dokładać, odkładać, przeliczać elementy w zakresie 10 i klasyfikować elementy według 3 cech. Podejmiecie próby czytania prostych zdań.

Drodzy Rodzice! Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko? Aby utrwalić wiadomości o zmianach atmosferycznych możecie Państwo wspólnie z dzieckiem obejrzeć lub przeczytać prognozę pogody na najbliższe dni. Warto rozmawiać z dzieckiem na temat bezpiecznego zachowania nie tylko podczas burzy, ale także w czasie wichury i gradu. Należy przypominać dziecku o konieczności zabezpieczania się kremami z filtrem podczas przebywania na słońcu.

Propozycje zadań:

„O Białej Krainie i czarnoksiężniku Koloruchu” – słuchanie bajki A. Czylok.

„Podstawowe kolory i ich pochodne” – zabawa dydaktyczna; rozmowa dotycząca kolorów podstawowych i możliwości tworzenia z nich nowych kolorów.

„O jakim kolorze będziemy dzisiaj mówić?” – rozwiązywanie zagadek wprowadzających w temat dnia.

„Co jeszcze kojarzy się wam z kolorem żółtym?” – zabawa słownikowa – poszerzenie słownika czynnego dzieci.

„Żółte jak słońce” – zabawa badawcza – rozwijanie myślenia logicznego dzieci.

„Żółty parzy” – zabawa ruchowa z elementem rzutu.

„Żółte stworki” – zabawa matematyczna– doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10 oraz klasyfikacji według 3 cech.

Praca w KP4.29 – klasyfikacja według 3 cech; rozwijanie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej.

„Żółte kwiaty” – praca plastyczna – stemplowanie wacikami płatków kwiatów.

Praca w Cz 78 – „Na wakacje w góry” – ćwiczenia w czytaniu.

„Mierzymy promienie słońca” – zabawa dydaktyczna – doskonalenie umiejętności dokonywania pomiaru długości oraz określanie tej długości.

„Gra w żółte” – zabawa orientacyjno-porządkowa – rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał słowny.

„Zielone” – słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej.

„Co jest zielone?” – zabawa słownikowa– poszerzenie słownika czynnego dzieci. Jak pachnie kolor zielony?” – zabawa badawcza – wykorzystanie zmysłu węchu do określenia zapachu koloru zielonego.

Praca w PiL 76 – rozwijanie sprawności manualnej, ćwiczenia w pisaniu wyrazów po śladzie.

Praca w Cz 79 – „Nad Bałtykiem”.

„Jaki kolor ma morze?” i „Szukamy koloru niebieskiego” –zabawy słownikowe – poszerzanie słownika czynnego dzieci o nazwy odcieni koloru niebieskiego– błękitny, granatowy.

„Deszczowa pogoda” – zabawa plastyczna.

„W porcie wodnym” – zabawa matematyczna – doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania w zakresie 10.

„Ile czereśni mamy w koszyku?” – zabawa matematyczna – doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania oraz posługiwanie się cyframi do podpisywania liczebności zbiorów.

Praca w KP4.30 – ćwiczenia w czytaniu; dopasowywanie wyrazu do obrazka.

„Czereśnie i dzieci” – zabawa taneczna do piosenki (tekstowo.pl).

„Sałatka owocowa” – zajęcia kulinarne;

„Kraina tęczy” – praca z wierszem Agnieszki Karcz; rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza; rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności komunikatywnego wyrażania swoich myśli.

„Układanie tęczy” – zabawa dydaktyczna; rozwijanie pamięci wzrokowej.

Praca w KP4.31 – dopasowywanie obrazka do koloru tęczy; rozwijanie logicznego myślenia.

„Kolorowe miasto” – zabawa konstrukcyjna z wykorzystaniem pudełek, farb lub papierów kolorowych w siedmiu kolorach tęczy.

„Kolorowa łąka” – zabawa dydaktyczna – manipulowanie figurami geometrycznymi; rozwijanie umiejętności wyznaczania kierunków na kartce; dobieranie figur zgodnie ze wskazaniami; klasyfikowanie według 3 cech.

Dorota Szydło