W tym tygodniu temat: WAKACJE TUŻ, TUŻ
 
Rozmowa na temat treści wiersza Bożeny Formy.
 
„Co to jest krajobraz?”
To widok pół zbożem pokrytych,
zielonych łąk dookoła.
To szczyty wysokie, skaliste
i gładkie tafle jeziora.
 
To morza wzburzone fale,
plaże piaszczyste, szerokie.
Pagórki pokryte lasami,
szumiące rzeki głębokie.”
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qREKP9oijWI – muzyka relaksacyjna: szum morza
 
 
 
 
Zadania do wykonania w książkach: 

„Sokole oko” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.24. „Przekładanie kamieni” – zabawa ruchowa z piłką.„Tropiciele nad jeziorem” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.25 – kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych.

„Co robimy na wakacjach?” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 77 – ćwiczenia w czytaniu.

„Idzie rak-nieborak” – zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem PiL 74 – ćwiczenia koordynacji ruchowo-słuchowej.

„Plażowe liczenie” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.26 – ćwiczenia w przeliczaniu.

„Nad rzeką” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.27 – ćwiczenia w liczeniu.

„Supełek i ryby” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 75 – kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych.

„Przy ognisku” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.28 – ćwiczenia pamięci wzrokowej.