18-22.05.2020r.   NA ŁĄCE

Ten tydzień obejmuje temat łąki i jej mieszkańców- rośliny i zwierzęta m.in. owady. Będziecie szukać nazw łąkowych roślin w atlasach roślin. Poznacie informacje na temat m.in. kretów i żab. Wykorzystując rozmaite materiały plastyczne, stworzycie prace z motywami łąki. Poznacie liczbę 0. Nauczycie się dokładać i zabierać elementy ze zbioru tak, aby zostało ich 0. Będziecie uczyć się pisać cyfrę 0. Poznacie literę ł, Ł, jak łapa lub Łucja. Będziecie wysłuchiwać głoskę ł na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Będziecie próbować czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F, Ł.

Łąka” – rozmowa z dziećmi na temat opowiadania Olgi Masiuk i ilustracji w KP4.5 – rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności udzielania logicznej odpowiedzi; poznawanie ekosystemu łąkowego.

Kolorowa łąka” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 38–39 – rozwijanie sprawności manualnej dzieci.

Kto po łące chodzi na łapach?” – działanie dzieci; wdrażanie do samodzielnego zdobywania informacji. Praca z wierszem „Krecik” Bożeny Formy.

Ł jak łapa” – wprowadzenie litery ł, Ł z wykorzystaniem KP4.6; ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej; przygotowanie do czytania.

Łasica goni kreta” – zabawa ruchowa na czworakach; rozwijanie zręczności dzieci.

Dama z łasiczką” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 68; utrwalenie poznanej litery.

Ile kroków do domu?” – zabawa ruchowa z elementem mierzenia.

Zwierzęta na łące” – zabawa plastyczna; posługiwanie się kreską i barwną plamą.

Gdzie się podziały nasze kropeczki? – zabawa matematyczna na podstawie opowiadania Joanny

Modelskiej i KP4.7; wprowadzenie liczby 0.

Łąka” – zabawy grafomotoryczne przy piosence z wykorzystaniem PiL 66

Kolorowe owady” – praca konstrukcyjna z wykorzystaniem materiałów recyclingowych.

Zielona gąsienica” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 67 – ćwiczenia w liczeniu; rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

Żaby” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.8; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Kolorowy motyl” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem KP4.9.

Malujemy wiosnę” – zabawa dydaktyczna z Cz 69 – ćwiczenia w czytaniu.

Tropimy owady”- Obserwacja owadów za pomocą lup.

Dorota Szydło