W  tym tygodniu temat MAMA I TATA (Moja rodzina, Moja mama umie wszystko, Pomagam w domu, Przygotowujemy upominki dla mamy i taty, Dzień rodziny), 18.05.2020 r.-22.05.2020 r. 

 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jmQz8sbShp4 –jak zrobić krawat…dla taty
 
https://www.youtube.com/watch?v=o5ES054DEG0  –jak zrobić laurkę dla mamy?
 
 
 
Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.
<Wspólne porządki– angażowanie dzieci w czynności porządkowe w domu
<Zabawy w przeliczanie i ważenie składników podczas gotowania czy pieczenia ciasta
<Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek
<Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter
<Czytanie książek- opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek
 
Zadania do wykonania w książkach:
 

„Rodzina” – rozmowa z dziećmi na temat ich obserwacji i ilustracji w KP4.10 – swobodne wypowiedzi dzieci.

„Moja wesoła rodzina” – zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem PiL 68; przygotowanie do pisania.

„Korale dla mamy” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.11 – rozwijanie myślenia matematycznego.

„Domowi pomocnicy” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.12 – tworzenie pojęcia na podstawie definicji; czytanie globalne wyrazów; rozumienie konieczności zakazu korzystania przez dzieci z urządzeń elektrycznych.

„Praca mrówek” – zabawa na czworakach. „Domowe porządki” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 69 – ćwiczenia w dodawaniu. Zabawa dydaktyczna z Cz 70–71; ćwiczenia w czytaniu.

„Laurka dla rodziców” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.13 – ćwiczenia w czytaniu. „Jagody do kosza” – zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania.

„Kwiatki dla mamy i taty” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 40–41 – działanie wg instrukcji słowno-obrazkowej.