Pomysły dla rodziców, jak spędzać czas z dzieckiem:

11-15.05.2020r. JAK POWSTAJE KSIĄŻKA?

Drogie Dzieci, w tym tygodniu będziecie rozmawiać na temat roli, jaką odgrywają w naszym życiu książki. Poznacie różne rodzaje książek, a także zawody związane z ich powstawaniem: pisarza, autora, ilustratora, grafika, redaktora, drukarza. Dowiecie się co to jest księgarnia i biblioteka. Stworzycie w domu kącik książki. Będziecie bawić się w bibliotekę i księgarnię, wykorzystując symbole monet. Będziecie wymyślać tytuły książek i tworzyć dla nich okładki. Poznacie liczbę 9. Nauczycie się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów, dokładać i zabierać elementy ze zbioru tak, aby zostało 9 elementów. Będziecie uczyć się pisać cyfrę 9. Próbować czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F.

– „Książki, książeczki” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.1 – klasyfikowanie wg wskazanych cech.

– „Bohaterowie naszych książek” – zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem PiL 64 – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej dzieci.

– „Kłótnia książek” – rozmowa na temat treści opowiadania Łukasza Bernady i ilustracji w Cz 64–65– tworzenie logicznych wypowiedzi.

– „Książki na półkach” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.2. Poznanie liczby 9.

– „Skąd się biorą książki?” – rozmowa z dziećmi na temat historyjki obrazkowej z wykorzystaniem KP4.3 – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; ćwiczenia w czytaniu.

– „Książka czeka” – rozmowa na temat treści wiersza Hanny Łochockiej Cz 66–67 – rozumienie potrzeby dbania o książki i ustalenie zasad korzystania z książek.

– „Nieuważny ilustrator” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.4 – rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.

– Wspólne oglądnie i czytanie książek – zwrócenie uwagi na różne rodzaje książek i ich przydatność w życiu (albumy, atlasy, bajki, przewodniki, poradniki itp.)

– Zabawy utrwalające w pamięci kształt cyfry 9: wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem

do cyfry 9, pisanie cyfry 9 po piasku, kaszy, układanie cząstek warzyw i owoców w kształt cyfry 9.

– „Gimnastyka buzi i języka”:

„Mówienie na wydechu” – ćwiczenia oddechowe. Dzieci nabierają powietrze nosem do brzucha, a następnie wypowiadają wyliczankę: „Każdy aktor o tym wie, że nie można mówić źle.” (na jednym wydechu)

Ćwiczenia ortofoniczne: jest zimno – brr, leci pszczółka – bzy.

Ćwiczenia języka: wysuwanie języka do przodu – język wąski i szeroki.

Liczenie językiem dolnych i górnych zębów.

Zdmuchiwanie skrawków papieru z czubka języka.

Ćwiczenia szybkiego wymawiania głoski r.

Dorota Szydło