„Jak powstaje książka?”
„Jestem ilustratorem”-zabawa plastyczna. Dzieci rysują kredkami ilustrację do wybranej sceny ze swojej ulubionej bajki.
„Czytankowo”– słuchanie tekstów literackich czytanych przez dorosłego.
„Litery”– zabawa ruchowa. dzieci dobierają się w pary i spacerują do melodii piosenki. Gdy muzyka cichnie, dzieci staraja się ułożyć ze swoich ciał kształt litery podanej przez rodzica.
„Kto to jest?„- działanie dzieci. Dorosły nazywa zawody związane z powstawaniem książek9 pisarz, autor, ilustrator, grafik, redaktor, drukarz). dzieci określają czym taka osoba się zajmuje, jakie czynności wykonuje podczas swojej pracy.
„Mali graficy”– zabawa grafomotoryczna. Rodzic prezentuje dziecku kształt cyfry 9 na kartce papieru. Zadaniem dziecka jest dorysować kilka szczegółów, tak by powstała nowa, ciekawa ilustracja.
https://www.youtube.com/watch?v=jc-OfE8YI_4 –bajka „Rodzina Treflików -Warto czytać”