Posłuchajcie zagadki czytanej przez rodziców. Jestem ciekawa czy potraficie powiedzieć co jest jej rozwiązaniem?
„Co to takiego, odgadnij mój kotku,
z wierzchu są białe, a żółte w środku.
Gdy je ugotować dziwy się dzieją,
bo zamiast mięknąć, one twardnieją.
 
Chociaż nóg nie ma, lecz podskakuje,
kiedy w gorącej wodzie się gotuje.
Twardą skorupką z wierzchu okryte,
będzie to śniadanie znakomite.”
(jajko)
Zapoznajcie się z obrazem graficznym głoski „j”, „J”- litery”j”, „J”. Określcie jaką głoskę słychać na początku wyrazu „jajko”
( rodzice wypowiadają na głos wyraz, a dzieci starają się powiedzieć co słyszą). Następna zabawa słowna polega na wypowiadaniu słów, w których głoska „j” ukryła się w środku,  na początku lub na końcu wyrazu. Zadaniem dzieci  jest określenie miejsca jej położenia w wyrazie.
Teraz ozdabiajcie ugotowane na twardo jajka według własnego pomysłu.
 
https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE –pomysły na wykonanie pisanek różnymi technikami.