Obecny rok szkolny zakończył się 19 czerwca 2019 r. Był to rok wyjątkowy dla naszej szkoły. Szkołę opuścili bowiem ostatni gimnazjaliści oraz pierwsi ósmoklasiści. Po uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Zręcinie dzieci, młodzież i rodzice spotkali się z dyrekcją szkoły i nauczycielami na sali gimnastycznej w budynku A. Pani Dyrektor Małgorzata Pelczar podsumowała pracę w minionym roku szkolnym, podziękowania wszystkim uczniom za naukę a nauczycielom i pracownikom szkoły za ciężką pracę. Życzyła absolwentom sukcesów w szkołach średnich i powodzenia w życiu osobistym. Następnie dyrekcja i wychowawcy wręczyli wyróżnionym uczniom nagrody książkowe za wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach, sukcesy sportowe, frekwencję i pracę na rzecz szkoły. Uroczystość zakończyła się pożegnaniem wychowawczyni klasy zerowej Pani Jadwigi Cieślik, która zakończyła swoją pracę pedagogiczną i przeszła na zasłużoną emeryturę. Życzyliśmy koleżance radości, pomyślności a przede wszystkim spokoju i odpoczynku!