W czwartek 23.05.2019 r. odbędzie się wywiadówka.
Prosimy wszystkich rodziców o przybycie na godzinę 16:00.

Porządek spotkań wychowawców z rodzicami:
– zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie naszej szkoły oraz wskazanie osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej;
– informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych;
– sprawy wychowawcze i inne.
Serdecznie zapraszamy!