W dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. uczniowie oddziałów gimnazjalnych Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej zmierzyli się z testami z części humanistycznej z zakresu przedmiotów: historia, wos, język polski, z części przyrodniczo – matematycznej i z języka angielskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Do egzaminów przystąpiło 36 uczniów z klasy IIIa i IIIb. Egzaminy przez wszystkie dni przebiegały bez zakłóceń.
Dyrekcja Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej serdecznie dziękuje Dyrektorowi i nauczycielom Zespołu Szkół w Zręcinie za pomoc i wsparcie podczas przeprowadzania egzaminów. Dziękujemy również uczniom, którzy odpowiedzialnie podeszli do egzaminów.