Informuję, że od jutra tj. od 10 kwietnia 2019 r. Samorządowe Przedszkole w Świerzowej Polskiej podejmuje pracę według normalnego harmonogramu.

Dyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej
Małgorzata Pelczar