Organizatorem ogólnopolskiej akcji było Towarzystwo NASZ DOM z siedzibą w Warszawie. Akcja obejmowała szkoły, przedszkola i szkoły wyższe. Celem akcji było zbieranie funduszy na pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los, które mieszkają w domach dziecka i w rodzinach zastępczych.
Zespół Szkól w Świerzowej Polskiej kolejny raz włączył się do tej akcji. Za przeprowadzenie jej odpowiedzialny był Samorząd Uczniowski. Dzieci z Samorządowego Przedszkola i uczniowie ze Szkoły Podstawowej przynosili drobne monety i zbierali je w klasowych skarbonkach. Potem została usypana wspólna góra groszy. Po zakończonej zbiórce nadszedł czas na podsumowanie. Uczennice z klasy VIII wraz z opiekunką SU pracowały przy sortowaniu i ważeniu monet. Łącznie zebrano 11 025 sztuk monet o wadze 22 kg 551g. Wartość zebranych pieniędzy = 342 złote 60 groszy. Monety zostały wsypane do płóciennych worków, każdy nominał osobno. Następnie pieniądze zostały zapakowane do trzech paczek: I paczka – 9 kg 660 g, II paczka – 6 kg 991g, III paczka – 5 kg 900 g.
W dniu 22 lutego 2019 r. wszystkie paczki zostały wysłane do Towarzystwa „Nasz Dom” za pośrednictwem Poczty Polskiej. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za każdy grosz. Dziękujemy również osobom, które sortowały monety, ważyły, liczyły i pakowały.