W piątek 18 maja uczciliśmy 98 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II akademią w wykonaniu uczniów klas V-VII. Na wstępie dyr. Małgorzata Pelczar zachęciła do uważnego obejrzenia programu mówiącego o wielkości i bogactwie darów nagromadzonych w osobie św. Jana Pawła II. Ks. Adam Pakosz zauważył, że chociaż o naszym papieżu powiedziano już wiele słów, to jednak nadal zajmuje On w sercach Polaków szczególne miejsce. Ewangelią o powołaniu apostołów, o wyborze Piotra według woli miłości – kościoła która stała u początków kapłaństwa Karola Wojtyły – rozpoczął się montaż słowno – muzyczny. Przybliżył on postać papieża, Jego życie, służbę Bogu i ludziom. Mogliśmy posłuchać fragmentów przemówień z pielgrzymek do Polski, obejrzeć urywki filmów o wyborze na Stolice Piotrową, zamachu na Placu Św. Piotra oraz wsłuchać się w słowa jego poezji. Na zakończenie uroczystości wspólnie odśpiewaliśmy „Barkę”, pozostając w zadumie nad zobowiązaniem nas do naśladowania tego Świętego Rodaka i dążenia do świętości.