15 maja w Wyższym Seminarium Duchowym w Przemyślu odbył się finał Konkursu Biblijnego. Konkurs został przeprowadzony pod hasłem „Duch Święty napełnia nas swoją mądrością i łaską”, a jego przedmiotem była znajomość wybranych fragmentów Ewangelii według św. Jana oraz Ewangelii wg św. Łukasza i Dziejów Apostolskich. Naszą szkołę, pod opieką ks. Adama Pakosza,  reprezentowała uczennica kl IV a, Paulina Dubis. Finał zgromadził 118 młodych olimpijczyków, reprezentujących 100 szkół podstawowych naszej Archidiecezji. Do udziału w konkursie uczniów przygotowywało 103 katechetów. Wszyscy uczestnicy  otrzymali imienne dyplomy oraz książki, a wyróżnieni indywidualnie otrzymali dodatkowe cenne nagrody. Podczas oczekiwania na wyniki, uczestnicy konkursu wzięli udział w mszy św. pod przewodnictwem ks. prałata Tadeusza Białego oraz mieli okazję zwiedzić Katedrę oraz Muzeum Diecezjalne.