Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie języka angielskiego The Big Challenge. Konkurs miał formę online i składał się z 45 pytań zgrupowanych według badanych umiejętności. Adresowany był do uczniów klas 5, 6 oraz 7 szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Pytania testowe sprawdzały wiedzę z zakresu słownictwa, gramatyki, rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu,  a także ogólną znajomość kultury. Dla każdego poziomu przewidziany był  odrębny zestaw pytań. Z niecierpliwością czekamy na wyniki, które ukażą się w maju.