To już kolejna edycja konkursu recytatorskiego dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, organizowana przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach. Tym razem organizatorzy zaproponowali, aby uczestnicy zaprezentowali dowolnie wybrany wiersz o zwierzętach. „Poetycki zwierzyniec”– pod takim właśnie hasłem przebiegał tegoroczny konkurs podzielony na trzy etapy: klasowy, szkolny i międzyszkolny. Etap szkolny odbył się dnia 28 III 2018 r. w naszej szkole. Zakwalifikowało się do niego 9 osób:                     
z kl. I – 5 uczniów                         
z kl. II  – 1 uczennica                             
z kl. III a – 3 uczennice.

      Komisja oceniająca występy dzieci postanowiła przyznać trzy wyróżnienia i tym samym zakwalifikować dzieci do etapu międzyszkolnego.

      Wyróżnienia otrzymali:  
Aleksander Janocha z kl. I
Milena Wityńska z kl. II
Zuzanna Bawiec i Maja Keßler z kl. III a

      Etap międzyszkolny odbył się 11 IV 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Karola Klobassy – Zrenckiego w Żeglcach. Spośród dwudziestu siedmiu uczestników jury wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych.

W grupie dzieci najmłodszych trzecie miejsce zdobył uczeń Aleksander Janocha z kl. I, a pierwsze miejsce w grupie dzieci z klas drugich zdobyła uczannica z kl. II Milena Wityńska. Uczennice z klasy III a otrzymały dyplomy za udział. 

       Konkurs przyczynił się do rozwijania uzdolnień recytatorskich i rozpowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci. Dziękujemy organizatorom za umożliwienie udziału w konkursie. Podziękowania składamy także rodzicom za przygotowanie dzieci, piękne stroje i rekwizyty oraz opiekę podczas konkursu w Żeglcach.

Z przyjemnością informujemy także o sukcesie uczennicy z kl. II Mileny Wityńskiej, która zdobyła I miejsce podczas II Krośnieńskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii dzieci z klas I – III, który odbył się 10 IV 2018 r. w RCKP w Krośnie.        
GRATULUJEMY!