Caritas przy Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej stanął na wysokości zadania! Jego członkowie nie zapomnieli o Polach Nadziei  i symbolice Niedzieli Palmowej. To właśnie tego dnia, jak co roku, witają okres Wielkanocy wiosenne żonkile- znaki życia i nadziei. Ofiarni wolontariusze,  przy współudziale niemal całej społeczności szkolnej – nauczycieli , uczniów oraz Rodziców, wykonali ponad 600 papierowych kwiatów i stanęli przed naszą świątynią, by propagować tę szczytną i szlachetną akcję charytatywną. Znaleźli  wsparcie wśród uczniów Gimnazjum w Świerzowej Polskiej i Gimnazjum w Zręcinie, którzy przekazali część swych wytworów artystycznych. Młodzież rozprowadzała  kwiaty wśród wiernych, licząc na „ drobne dary serca” , ofiarowane na niesienie pomocy ludziom ciężko chorym  krośnieńskiego hospicjum. Dziękujemy Wszystkim, którzy sprzyjają tej  pięknej inicjatywie!  Idąc za głosem swego serca budujemy , tak potrzebną w dzisiejszym świecie wiarę w drugiego człowieka, w jego  miłość i dobro, współczucie i empatię. Mały, życzliwy gest pozwala odrodzić się utraconej nadziei, buduje nie tylko poczucie sensu życia , ale i stanowi o istocie naszego Człowieczeństwa .