Dyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej, informuje  o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej oraz klasy I Szkoły Podstawowej. Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od dnia 12.02.2018 r. do dnia 16.02.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

karta – dla dzieci kontynuujących naukę w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej

wniosek  załączniki– dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

karta –  dla dzieci kontynuujących naukę w klasie I

wniosek załącznik – la dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy I