Spotkanie w dniu 26.01.2018r. zgromadziło społeczność szkolną na wspólnym podsumowaniu efektów nauki w pierwszym półroczu. W swym sprawozdaniu p. Dyrektor stwierdziła, iż wszyscy uczniowie ( 163 osoby ) Uchwałą Rady Pedagogicznej zostali klasyfikowani.
Jeżeli chodzi o zachowanie, na 96 uczniów klas IV- VII uzyskano:
15 ocen – wzorowych,
54 oceny – bardzo dobre,
18 ocen  – dobrych
8 ocen  – poprawnych,
1 ocenę  – nieodpowiednią.
Przedstawione zostały także osiągnięcia w nauce poszczególnych klas. Oto one:
Klasa IV a – średnia 4,3
Zachowanie:
wzorowe-3 osoby,  bardzo dobre – 13 osób, dobre – 2 osoby

Klasa IV b – średnia 4,2
Zachowanie
: wzorowe- 4 osoby,  bardzo dobre – 7 osób,  dobre – 5 osób

Klasa V – średnia 4,0
Zachowanie
: wzorowe – 3 osoby, bardzo dobre- 10 osób, dobre – 3osoby, poprawne- 2 osoby

Klasa VI – średnia 4,2
Zachowanie
: wzorowe – 3 osoby, bardzo dobre- 9 osób, poprawne – 2 osoby

Klasa VII a – średnia 3,4
Zachowanie
: wzorowe – 2osoby,  bardzo dobre – 2 osoby, dobre – 5 osób, poprawne – 4 osoby

Klasa VII b – średnia 4,0
Zachowanie: 
bardzo dobre – 13 osób, dobre – 3 osoby, nieodpowiednie – 1 osoba

Ogółem w klasach IV – VI wystawiono 1148 ocen:

celujących – 2
bardzo dobrych- 425
dobrych – 384
dostatecznych – 246
dopuszczających – 86
niedostatecznych – 5

Klasy 0- III uczą się na miarę swoich możliwości- uczniowie otrzymują oceny opisowe. Zdaniem wychowawców uczniowie powinni systematyczniej odrabiać zadania domowe, ćwiczyć płynne czytanie i kształcić staranność pisma.

Za wysokie wyniki w nauce, w kl. IV – VII wyróżniono 11 uczniów. Średnią 5,0 otrzymało – 5 osób, zaś średnią 4,8 może pochwalić się 6 osób. 100% frekwencję uzyskało 5 osób.

Wszystkim wyróżnionym uczniom złożono serdeczne gratulacje.

W dniu szkolnych walentynek wyróżnieni za wysokie wyniki w nauce i 100% frekwencję otrzymają nagrody rzeczowe.  „ Niech zdrowa rywalizacja zagrzeje Was do większego wysiłku w II semestrze”- zachęcała i mobilizowała p. Dyrektor. Na ręce nauczycieli i wychowawców złożono podziękowania za trud pracy, wyrozumiałość, dodatkowe konsultacje, umożliwienie dzieciom poprawy ocen.Wszyscy Nauczyciele i Uczniowie zostali serdecznie zaproszeni na szkolną zabawę choinkową.
W trosce o bezpieczeństwo na feriach przypomniano podstawowe zasady zachowania.

Dzieci o  środkach ostrożności pamiętają, gdyż wierszowaną rymowankę dobrze znają;

My się zimy nie boimy
bezpiecznie ferie spędzimy!
Ciepło ubierać się będziemy
i na pewno nie zachorujemy!

Ostrożni na łyżwach i na sankach,
ulepimy niejednego bałwanka.
Na jezioro skute lodem nie wchodzimy!
Po śliskich chodnikach ostrożnie chodzimy!

Posłuszni dorosłym będziemy,
bez ich zgody nigdzie nie pojedziemy!

Wracajcie zdrowi , zrelaksowani i wypoczęci! Wesołej zabawy i miłego odpoczynku!

Przypominamy!   Ferie trwają od 29 stycznia – do 11 lutego.