W dniu 22 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Świerzowej Polskiej odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z klasy 0 przygotowały program artystyczny. Oprócz montażu słowno – muzycznego, szanowni goście obejrzeli także pokazy taneczne. W trakcie uroczystości Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Dzieci obdarowały swoich „dziadków” własnoręcznie wykonanymi upominkami. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Po występie  goście oraz dzieci zostali zaproszeni na przygotowany słodki poczęstunek.