6 listopada rozstrzygnięty został klasowy konkurs dla klasy II ,,Chodzi jesień po lesie”. Jury w składzie p. Beata Gefert oraz p. Beata Malik oceniły prace dzieci, które wykazały się dużą pomysłowością w tworzeniu jesiennych arcydzieł. Zostały przyznane dwa miejsca pierwsze dla Julii Dereniowskiej oraz Maksa Pytlarza, dwa miejsca drugie dla Sandry Caban i Franka Kuczy oraz dwa trzecie dla Mileny Wityńskiej oraz Karoliny Gancarz. Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.