„Wakacje to najpiękniejszy czas,

Czekają na Was góry, morze i las!”

 

I tak oto kolejny rok szkolny dobiegł końca… Ostatni dzwonek zaprosił do ….odebrania świadectw i licznych- zasłużonych nagród. Za nami 10 miesięcy wytężonej pracy, setki zadań domowych, kartkówek, ale musimy także przyznać, że to czas zdobywania nowych wiadomości i umiejętności . Okres bardzo owocny, gdyż Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16 czerwca 2017r. wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy wyższej! Dzieci pod kierunkiem nauczycieli osiągały wysokie wyniki w nauce, reprezentowały szkołę i przedszkole w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, aktywnie uczestniczyły w pracach wielu organizacji- SU, Caritasu, LOP-u, Sklepiku Uczniowskiego. Dlatego przyszedł czas na nagrody…. W klasach IV-VI wyróżniono 22 uczniów- uzyskali oni najwyższe wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre noty z zachowania. Najwyższą średnią – 5,6 – wywalczyła uczennica
z klasy VI b. Klasa VI b uzyskała także najwyższą średnią w szkole , a wynosi ona – 4,7. Gratulujemy! Wszystkim wyróżnionym uczniom wręczono 189 nagród książkowych . Nagrodzono za naukę, pracę w organizacjach, 100% frekwencję, udział w konkursach, pracę w sklepiku, aktywne członkostwo w „ Klubie Czytających Rodzin”, za najlepsze wyniki wśród czytelników szkolnej biblioteki a także za wzorową postawę. Jakże dumni ze swych osiągnięć byli Uczniowie i  ich Rodzice! Czas pięknych podziękowań dla uczniów , nauczycieli , pracowników obsługi i administracji i rodziców , złożony przez panią Dyrektor, uświadomił wszystkim, że …

                                   rok szkolny 2016/2017 uważa się za ZAMKNIĘTY!!!

Życząc przyjemnych wakacji, wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku, liczymy na to, że swoboda i dwumiesięczna LABA pozwolą Wam zatęsknić za…szkołą!