Już od kilku lat nasza szkoła realizuje program edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” opracowany przez Fundację WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Jerzego Owsiaka. Program jest adresowany do uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Dzieci uczą się podstaw udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia z uczniami prowadzą przeszkoleni  nauczyciele. Prowadzący dysponują pomocami dydaktycznymi podarowanymi przez Fundację: fantomy, książeczki dla dzieci, tekturowe telefony, instruktażowe filmy, tablice edukacyjne. W tym roku szkolnym, w II semestrze na zajęcia uczęszczali uczniowie z klasy III b, których rodzice wyrazili na to zgodę. Zajęcia prowadziła wychowawczymi klasy Jadwiga Cieślik. Zajęcia odbywały się od  marca do końca roku szkolnego, raz w tygodniu. Uczniowie oglądali filmy instruktażowe, pracowali z książeczką dla ucznia „Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy”, wykonywali ćwiczenia praktyczne. W ramach programu uczniowie zostali zapoznani ze sposobem udzielania pierwszej pomocy, a szczególnie prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zajęcia obejmowały następujące treści: Łańcuch przeżycia, Bezpieczeństwo, Sprawdzanie przytomności, Wzywanie pomocy, Sprawdzanie oddechu, Pozycja boczna bezpieczna, Uciskanie klatki piersiowej i Wdechy ratownicze. Uczniowie korzystali z manekinów Little Anne i Mini Anne. Ćwiczenia praktyczne uczniowie zakończyli zaliczeniem. Wszyscy otrzymali pamiątkowe certyfikaty.