1 czerwca odbyła się jednodniowa wycieczka dzieci do Muzeum Przyrodniczego w Krempnej. Zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy w drogę, po dotarciu na miejsce przewodnicy podzielili nas na grupy aby dzieci dokładniej i uważniej mogły brać udział w zajęciach. W muzeum dzieci zobaczyły rekonstrukcje środowiska naturalnego, roślin i zwierząt parku w różnych porach roku. Dodatkową atrakcję stanowiła ekspozycja poroży jeleni. Na terenie muzeum obejrzeliśmy również film przyrodniczy, który przybliżył nam historię kształtowania się obecnego krajobrazu na przestrzeni ostatnich kilku dziesięciu milionów  lat. Przedszkolaki brały również udział w warsztatach, które miały miejsce w ogrodzie. Zobaczyły w nim najczęściej spotykane ekosystemy i gatunki roślin łąki kwietnej charakterystyczne dla Beskidu Niskiego i obserwowały owady: pszczoły, trzmiele, bąki, motyle. Wykonały także „kwietną widokówkę” oraz zaprojektowały każdy dla siebie medal przyrodnika. Do przedszkola wróciliśmy pełni wrażeń i nowych doświadczeń