„Czerwień to miłość, biel serce czyste,

piękne są nasze barwy ojczyste”.

                                              Cz. Janczarski

Budząc zainteresowania dzieci wydarzeniami ogólnopaństwowymi,   a także  rozwijając  poczucie przynależności narodowej wzięliśmy  udział   w obchodach Święta Flagi. Był to czas na przypomnienie dzieciom  historii państwa polskiego, rozmowy na temat  symboli narodowych: flagi, godła, hymnu. Dzieci chętnie  wykonywały prace plastyczno- techniczne wśród, których nie mogło zabraknąć chorągiewek oraz kwiatów w barwach naszej flagi.   Recytowały wiersz Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste”, odśpiewały z powagą hymn. Dzień ten był dla przedszkolaków wspaniałą lekcją przypomnienia sobie, że są Polakami, a Polska to ich Ojczyzna.